En fullsorterad livsmedelsgrossist!

Vi förser restauranger, fartyg och storkök med marknadens attraktivaste sortiment från etablerade leverantörer. Vi satsar på att vara den grossist som leder utvecklingen gällande pris, sortiment, service och kvalitet.

MP har de lösningar som behövs vad gäller utbud och leveranssäkerhet. Vi tar ansvar för att alla våra kunder får just de varor, de tjänster och den kunskap de behöver. 

Känsla för råvaran.

Känsla, kvalitet och kärlek till råvaran är det som kännetecknar våra leverantörer, oavsett om de är små familjeföretag eller stora bolag.

MP Satsar på ekologiskt - Vi har ett heltäckande utbud! Fråga oss för mer info.

Vi kan kött.

När du vill ha kvalitetskött är vi den självklara samarbetspartnern. Vi arbetar med bra kött från friska djur av tydligt ursprung.