Bli leverantör

Ett genuint samarbete med våra leverantörer är en förutsättning för att det dagliga arbetet ska fungera smidigt för oss själva, våra logistikpartners och framför allt för våra kunder. 

Vi ställer höga krav på matsäkerhet, produktkvalitet och leveransrutiner. För oss är kunden i centrum och den produkt vi levererar ska uppfylla dagens kvalitetskrav.

Är du intresserad av att bli leverantör till MP?
Kontakta dagligvaruchef Mikael Löfström på tel. 28144